Besiktning, kontroll av stålskorstenar


Ett stort affärsområde för oss är besiktning och kontroll av skorstenar.

Stålskorstenar ersatte murade skorstenar under 60- och 70 talet. Det då introducerade  materialet Cor-Ten, som är ett rosttrögt stål har utmärkta egenskaper för t.ex skorstenar. I början och än idag finns det dock en övertro på detta ståls rostskyddsförmåga. Många konstruktionslösningar visade sig helt felaktiga.  Genom åren gjorda förändringar som t.ex byte av bränsle och eller effektiviseringar som sänker rögastemperaturen kan snabbt orsaka skador på skorstenen.  En  skorstenen som står oanvänd vid t.ex en reservcentral är ofta extra utsatt.  Generellt mår en skorsten bättre av att vara i drift.

Vad har man för ansvar som ägare av en skorsten ?

Enligt  PBL (plan och bygglagen) ansvarar fastighetsägaren för underhållet av skorstenen (byggnaden). Fastighetsägaren ansvarar för att skorstenen(byggnaden) underhålls så inte bärförmågan äventyras och utgör någon fara.  På de flesta platser kan man nog säga att skorstenen vid ett haveri är en byggnadskonstruktion som skulle kunna orsaka stor materiell skada och även stor risk för personskada och dödsfall.

Gällande Europa standard 13084-9:2022 påtalar regelbundna kontroller av fristående skorstenar utförda av specialister. För att anses som specialist krävs god kännedom om svetsning ( svetsars utformning och a-mått), utmattningsproblematik, skorstensdimensionering , var eventuella brister brukar uppkomma, korrosion och skillnad på normal avrostning  samt hur eventuella brister skall åtgärdas.   En s.k. specialist skall också ha tillgång till dimensioneringsprogram för att kunna utvärdera eventuella bristers påverkan på  skorstenens bärförmågan och livslängd.                         

 Eurokod 13084-9:2022

 

Vi utför underhållsbesiktning och kontroll på fristående stålskorstenar. 

Kontroller i enlighet med 13084-9:2022 samt pbl.

  • - Vid en normal kontroll görs en okulär kontroll av hela skorstenen inkl rökrör, lejdare, fundament m.m. Tjockleksmätning (ultraljudsmätning) utföres på           strategiska och känsliga ställen. Drönarundersökning utföres på eventuellt svåråtkomliga ställen.                                                                                                                                 Vår mångåriga erfarenhet gör att vi vet var skorstenens svaga punkter är.                                                                                                                                                                                       Efter utförd kontroll  lämnas protokoll  med utförlig fotodokumentation och eventuella  brister och åtgärdsförslag.                                                                                     Om så önskas kan vi även lämna kostnadsförslag på eventuell reperation.
             Om brister hittas som kräver ytterligare undersökningar kan vi bl.a utföra nedanstående tjänster.
  • -  Sprickindikering av svetsar
  • -  Ultraljudsmätning av grundskruvar
  • -  Kameraundersökningar
  • -  Utökad kontroll med drönare 
  • -  Fundamentsundersökningar
  • -  Konstruktionsberäkning av skorstenen med eget datorprogram

 

Besiktningen sker med våra egna erfarna besiktningsmän. Vi har givitvis erforderliga utbildningar för arbete på höjd. 

För en del av dessa arbeten har vi egen specialutrustning som t.ex egentillverkad godkänd specialkorg för nedsänkning i skorstenar eller rökrör.

Kontrollintervall brukar normalt bestämmas efter ett första besök. Normala intervall är 2-5 år beroende på ålder och skick.

Hör gärna av Er så lämnar vi ett kostnadsförslag på enstaka besiktning eller besiktnings / serviceavtal

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.