Arbetsmiljöpolicy


Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljön ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

 

Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på vår arbetsplats.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och att alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. 

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns. 

På vår arbetsplats innebär det:

 

-         Att arbetsmiljön är en naturlig del i allt vi gör.

-         Att arbetsmiljöarbeten görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ev skyddsombud

-         Att arbetsledare (chef) har rätt kunskap, kompetens, resurser och befogenhet för att kunna verka för en bra arbetsmiljö.

-         Att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.

-         Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna                         vidta de åtgärder som behövs för att kunna skapa en säker arbetsplats.

-         Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så vi kan vidta åtgärder.

-         Att vi årligen följer upp och ser över arbetsmiljöarbetet.

-         Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.