Arbetsmiljöpolicy


Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljön ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

 

Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på vår arbetsplats.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och att alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. 

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns. 

På vår arbetsplats innebär det:

 

-         Att arbetsmiljön är en naturlig del i allt vi gör.

-         Att arbetsmiljöarbeten görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ev skyddsombud

-         Att arbetsledare (chef) har rätt kunskap, kompetens, resurser och befogenhet för att kunna verka för en bra arbetsmiljö.

-         Att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.

-         Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna                         vidta de åtgärder som behövs för att kunna skapa en säker arbetsplats.

-         Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så vi kan vidta åtgärder.

-         Att vi årligen följer upp och ser över arbetsmiljöarbetet.

-         Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.