Code of conduct - Uppförande kod


Detta dokument beskriver våra gemensamma principer för hur vi skall arbeta och definierar vårt sätt att arbeta med olika intressenter.

Medarbetare:

-         Vi följer arbetsrättsliga lagar och regelverk.

-         Varje anställd har rätt till säker arbetsmiljö

-         Vi respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter

Kunder:

-         Våra produkter uppfyller gällande regelverk

-         Våra produkter och tjänster beaktar alltid våra kunders säkerhet

-         Marknadsföringen av våra produkter och tjänster är alltid sanningsenlig och korrekt.

-         Våra produkter och tjänster ska präglas av hög kvalitet från första kundkontakt till avslutas leverans

Konkurrenter:

-         Vi stöder en fri och öppen konkurrens

-         Vi följer gällande konkurrenslagstiftning

-         Vi talar inte med våra konkurrenter om priser eller principer för prissättning och deltagande i anbudsförfaranden

-         Vi röjer inte heller information om våra kostnader, om våra strategiska beslut eller annan information om företaget som inte är offentlig.

 Miljön:

-         En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för oss

-         Energieffektivitet ingår som del av beslutprocess vid investeringar

-         Vi strävar efter att generellt minska vår påverkan på miljön.

 Leverantörer/partners:

-         Leverantörer och andra partners behandlas likvärdigt, hederligt och utan diskriminering i enlighet med gällande regelverk och lagar.

-         Vi tillåter inte i någon form, mutor eller andra olovliga ersättningar.

-         Vi gör allt som står i vår makt för att bekämpa mutor, korruption och ekonomisk brottslighet inom vår inflytelsesfär.

Förhållande med samhället:

-         SRK följer gällande lagar och regelverk där vi är verksamma

-         Vi tillåter inte i någon form, mutor, korruption eller utpressning

-         Vi ger inte några bidrag till politiska partier, grupperingar eller enskilda politiker.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.