Code of conduct - Uppförande kod


Detta dokument beskriver våra gemensamma principer för hur vi skall arbeta och definierar vårt sätt att arbeta med olika intressenter.

Medarbetare:

-         Vi följer arbetsrättsliga lagar och regelverk.

-         Varje anställd har rätt till säker arbetsmiljö

-         Vi respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter

Kunder:

-         Våra produkter uppfyller gällande regelverk

-         Våra produkter och tjänster beaktar alltid våra kunders säkerhet

-         Marknadsföringen av våra produkter och tjänster är alltid sanningsenlig och korrekt.

-         Våra produkter och tjänster ska präglas av hög kvalitet från första kundkontakt till avslutas leverans

Konkurrenter:

-         Vi stöder en fri och öppen konkurrens

-         Vi följer gällande konkurrenslagstiftning

-         Vi talar inte med våra konkurrenter om priser eller principer för prissättning och deltagande i anbudsförfaranden

-         Vi röjer inte heller information om våra kostnader, om våra strategiska beslut eller annan information om företaget som inte är offentlig.

 Miljön:

-         En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för oss

-         Energieffektivitet ingår som del av beslutprocess vid investeringar

-         Vi strävar efter att generellt minska vår påverkan på miljön.

 Leverantörer/partners:

-         Leverantörer och andra partners behandlas likvärdigt, hederligt och utan diskriminering i enlighet med gällande regelverk och lagar.

-         Vi tillåter inte i någon form, mutor eller andra olovliga ersättningar.

-         Vi gör allt som står i vår makt för att bekämpa mutor, korruption och ekonomisk brottslighet inom vår inflytelsesfär.

Förhållande med samhället:

-         SRK följer gällande lagar och regelverk där vi är verksamma

-         Vi tillåter inte i någon form, mutor, korruption eller utpressning

-         Vi ger inte några bidrag till politiska partier, grupperingar eller enskilda politiker.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.