Kvalitetspolicy


Kvalitetsarbetet skall leda fram till att alla våra produkter och tjänster uppfyller kunders krav och förväntningar.

Vår mångåriga erfarenhet skall vi använda för att hjälpa kunder till en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Vi skall sörja för en ständig förbättring och skall på bästa tillämpliga sätt efterleva lagar, förordningar och övriga krav.

Måttot skall alltid vara att göra rätt från början,  därför görs en ordentlig genomgång  innan arbetet påbörjas för att klargöra krav och önskemål.

 

Vi håller oss uppdaterade med för branschen tillämpliga regelverk och normer.

Dimensionering och tillverkning sker i enlighet med EN-1090 och vi innehar svetslicenser enligt EN-287.

En certifiering enligt EN-1090 innebär att hela organisationen från offert, order och inköp till tillverkning och leverans genomlyses och utvärderas. 

 

 Vår personal har erforderliga utbildningar såsom heta arbeten, liftutbildning, fallskydd, säkra lyft, SSG samt ID06

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.