Miljöpolicy


Att tillverka skorstenar som ofta ses som en symbol för miljöförstöring och att sedan prata om miljöarbete kan verka något kluvet.
Det är dock som alla vet inte själva skorstenen som producerar eventuella utsläpp utan oftast någon form av uppvärmningsanläggning eller industriprocess.
Idag är de flesta skorstenar vi tillverkar avsedda för någon form av biobränsleanläggning som oftast byggs för ersätta olje/fossil eldning.
Vi känner oss därför i högsta grad delaktiga i det miljöarbete som pågår i landet.

Vad gäller vårt eget miljöarbete i vår egen tillverkning har vi ett miljöledningssystem som är utformat i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
Detta är en kravstandard som flera kommuner och organisationer står bakom för att samordna de olika miljödiplomeringssystem som växt fram i landet.

Nuvarande miljöpolicy i korthet.

  • Vi skall minimera vår påverkan på miljön.
  • Vi skall hushålla med material- och energiresurser.
  • Myndigheters lagkrav skall vara vår lägsta nivå.
  • Vid investeringar skall hänsyn tas till miljöpåverkan.
  • Vid val av leverantörer skall hänsyn tas till miljöpåverkan
  • Vi skall fortlöpande förbättra vårt miljöarbete genom uppföljning och utbildning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.